BCC ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak Pharmaniaga Manufacturing Berhad, Bandar Baru Bangi yang telah memberi peluang dan kepercayaan kepada pihak BCC untuk mengendalikan mesyuarat pada 24hb Jan 2018 dan diharap pihak BCC dapat bekerjasama lagi dengan pihak Pharmaniaga Manufacturing Berhad untuk majlis- majlis yang akan datang. Inshaallah.

Tuan Haji Sahar bersama En Mohd Izwan, Head of Plant, Manufacturing Berhad